meline höijer schou - ww.melineart.com  @melineart

meline höijer schou "No is no. No matter how you spell it"

meline höijer schou  www.melineart.com  @melineart

meline höijer schou "Inside, outside"                                                ©melineART.com

Abstract art

Sometimes the urge of manhandling shapes, forms and colours overwhelms me. I often start a new series of paintings by warming up in the more abstract area.

 

Member of The Artist Association of                   

 

Sweden, KRO

 

and
 

The Uppsala Artist Association, UKK.

 

 

 

Abstrakt konst

Emellanåt formligen överväldigas jag av lusten att gå loss bland former och färgklanger. Inte sällan inleder jag ett arbete med en serie målningar inför t ex en utställning med att värma upp inom det abstrakta området.

 

Medlem i KRO, Konstnärernas riksorganisation

och UKK; Uppsala konstnärsklubb.

 

©melineART.com

 

 

 

 

  • Instagram Social Icon
  • Wix Google+ page